Reklamutpressning

Hur mycket kan reklambranschen samla ihop för barn i krigs rätt till utbildning?

Tack till: